Skip to content

Publikacje

Najważniejsze publikacje:

 1. Zembaty Z., Bońkowski P.A., Jaworski M.A., Gribovszki K., (2022). Seismic Vulnerability of a Slender Stalagmite. Journal of Earthquake Engineering, pp. 1–20. doi:10.1080/13632469.2022.2033356.
 2. Bońkowski P.A. (autor korespondencyjny), Kuś J. & Zembaty Z., (2021). Seismic rocking effects on a mine tower under induced and natural earthquakes. Archives of Civil and Mechanical Engineering 21, 65. https://doi.org/10.1007/s43452-021-00221-7.
 3. Bernauer F., Behnen K., Wassermann J., Egdorf S., Ige, H., Donner S., Stammler K., Hoffmann M., Edme P., Sollberger D., Schmelzbach C., Robertsson J., Paitz P., Igel J., Smolinski K., Fichtner A., Rossi Y., Izgi G., Vollmer D., Eibl E.P.S., Buske S., Veress C., Guattari F., Laudat T., Mattio L., Sèbe O., Olivier S., Lallemand C., Brunner B., Kurzych A.T., Dudek M., Jaroszewicz L.R., Kowalski J.K., Bońkowski P.A., Bobra P., Zembaty Z., Vackář J., Málek J., Brokesova J., (2021). Rotation, Strain, and Translation Sensors Performance Tests with Active Seismic Sources. Sensors, 21(1), 264. https://doi.org/10.3390/s21010264.
 4. Huras L., Zembaty Z., Bońkowski P.A., Bobra P., (2021). Quantifying local stiffness loss in beams using rotation rate sensors. Mechanical Systems and Signal Processing, Volume 151, 107396. https://doi.org/10.1016/j.ymssp.2020.107396.
 5. Bońkowski P.A., Bobra P., Zembaty Z., Jędraszak B., (2020). Application of Rotation Rate Sensors in Modal and Vibration Analyses of Reinforced Concrete Beams. Sensors, 20, 4711. DOI: 10.3390/s20174711.
 6. Bońkowski P.A., Zembaty Z., Minch M.Y., (2019). Seismic effects on leaning slender structures and tall buildings. Engineering Structures, 198. DOI: 10.1016/j.engstruct.2019.109518.
 7. Bońkowski P.A., Zembaty Z., (2019). Discussion on “A parametric study on the effect of rotational ground motions on building structural responses” by F. Vicencio and N.A. Alexander [Soil Dyn Earthq Eng 118 (2019) 191–206]. Soil Dynamics and Earthquake Engineering. DOI: 10.1016/j.soildyn.2019.03.005.
 8. Bońkowski P.A., Zembaty Z., Minch M.Y., (2019). Engineering analysis of strong ground rocking and its effect on tall structures. Soil Dynamics and Earthquake Engineering, vol. 116, 358-370. DOI: 10.1016/j.soildyn.2018.10.026.
 9. Huras Ł., Bońkowski P., Nalepka M., Kokot S., Zembaty Z., (2018). Numerical analysis of monitoring of plastic hinge formation in frames under seismic excitations. Journal of Measurements in Engineering. Vol. 6, Iss. 4, 190-195. DOI: 10.21595/jme.2018.20410.
 10. Zembaty Z., Bobra P., Bońkowski P.A., Kokot S., Kuś J., (2018). Strain sensing of beams in flexural vibrations using rotation rate sensors. Sensors and Actuators A: Physical, vol. 269, 322-330. DOI: 10.1016/j.sna.2017.11.051.
 11. Bońkowski P.A., Zembaty Z., Minch M.Y., (2018). Time history response analysis of a slender tower under translational-rocking seismic excitations. Engineering Structures, 155, 387-393. DOI: 10.1016/j.engstruct.2017.11.042.
 12. Engineering Structures, 155, 387-393. DOI: 10.1016/j.engstruct.2017.11.042.

Wybrane pozostałe publikacje:

 1. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2017). Analiza komina żelbetowego poddanego rotacyjnemu składnikowi wstrząsu górniczego. Materiały Budowlane, nr 6, 46-47. DOI: 10.15199/33.2017.06.15.
 2. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Selected problems relating to structural calculations of buildings located in mining areas in terms of preventive protection. Czasopismo Techniczne, 3-B/2016, 3-13. DOI: 10.4467/2353737XCT.16.207.5956.
 3. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Analiza prostopadłościennego żelbetowego zbiornika poddanego wstrząsowi górniczemu. Materiały Budowlane, nr 9, 78-79. DOI: 10.15199/33.2016.09.29.
 4. Bońkowski P., Zembaty Z., Minch M.Y., (2016). Nieliniowa analiza komina żelbetowego pod obciążeniem sejsmicznym z uwzględnieniem wstępnego pochylenia. Materiały Budowlane, nr 5, 32-33. DOI: 10.15199/33.2016.05.14.
 5. Bońkowski P., Minch M.Y., (2016). Analiza wytężenia fundamentu ramowego pod zespół turbowentylatorów od obciążeń parasejsmicznych. Materiały Budowlane, nr 5, 3-4. DOI: 10.15199/33.2016.05.01.
 6. Bońkowski P., Minch M.Y., (2015). Analiza efektu P-Delta w zbiornikach wieżowych z jednym stopniem swobody zlokalizowanych na obszarach sejsmicznych. Materiały Budowlane, nr 9, 44-45. DOI: 10.15199/33.2015.09.12.
 7. Bońkowski P., Minch M.Y., (2015). Wpływ nieregularności bryły budynku na siły wewnętrzne wywołane wstrząsami górniczymi. Materiały Budowlane, nr 6, 56-57. DOI: 10.15199/33.2015.06.19.