Skip to content

Prowadzone przez mnie zajęcia dydaktyczne

Dotychczas prowadziłem zajęcia z następujących kursów:
– Konstrukcje betonowe 1,
– Konstrukcje betonowe 2,
– Betonowe budowle specjalne,
– Komputerowe wspomaganie projektowania,
– Technologia informacyjna,
– Programowanie metod numerycznych w Matlabie,
– Mechanika teoretyczna 1,
– Mechanika teoretyczna 2,
– Introduction to Seismic Engineering.

Aktualne materiały do prowadzonych przeze mnie zajęć studenci mogą pobrać ze strony e-learningowej Uczelni.