Skip to content

Projekty Badawacze

Projekty badawcze finansowane przez instytucje zewnętrzne:

Zadanie badawcze finansowany z programu NCN Miniatura 2: Monitorowanie własności dynamicznych uszkodzonych belek z betonu wysokowartościowego poprzez obserwacje rotacji ich osi (2018/02/X/ST8/02950).

Publikacje naukowe z prowadzonych prac:

  1. Bońkowski P.A., Bobra P., Zembaty Z., Jędraszak B., (2020). Application of Rotation Rate Sensors in Modal and Vibration Analyses of Reinforced Concrete Beams. Sensors, 20, 4711. DOI: 10.3390/s20174711.