Skip to content

Kontakt

dr inż. Piotr Bońkowski
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
pok K-104a
e-mail: p.bonkowski(at)po.edu.pl

Konsultacje w semestrze zimowym 2023/2024:
Środa 13:30-15:00, pokój K-104a

ORCID iD
Researchgate
Google Scholar