Skip to content

Kontakt

dr hab. inż. Piotr Bońkowski
Wydział Budownictwa i Architektury
Katedra Mechaniki, Konstrukcji Budowlanych i Inżynierskich
ul. Katowicka 48, 45-061 Opole
pok K-104a
e-mail: p.bonkowski(at)po.edu.pl

Konsultacje w semestrze letnim 2023/2024:
Wtorek 10:15-11:45, pokój K-104a

ORCID iD
Researchgate
Google Scholar